Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapytanie ofertowe
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem jakiegokolwiek systemu zarządzania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Bezzwłocznie po przesłaniu formularza przygotujemy dla Państwa stosowną ofertę.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest najczęściej kojarzony z narzędziem ułatwiającym organizacji spełnienie wymagań obowiązującego prawa i zapewnieniem właściwej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Skojarzenie to jest właściwe, gdyż podstawowe zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników wytyczają przepisy prawa i to one właśnie kształtują w znacznym stopniu systemy zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Często jednak firmy zbyt "płytko" postrzegają te zagadnienia. W celu spełnienia podstawowych wymagań konieczne jest między innymi wdrożenie takich elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak m.in. ocena ryzyka zawodowego. Przepisy prawa określają również odpowiedzialność pracodawcy, kadry kierowniczej oraz pracowników za bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Zarządzanie BHP w firmie nie może być jednak tylko stosem dokumentacji wytowrzonej tylko dla spełnienia określonych prawem wymagań. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) musi stanowić część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Proponujemy Państwu zaprojektowanie systemu zarządzania BHP na podstawie wymagań i wytycznych zawartych w polskich normach: 

 

  • PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania",
  • PN-N-18004:2000 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne".

 

Norma PN-N-18001:2004 jest odzwierciedleniem wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (dokument ILO-OSH 2001). Jej przedmiotem jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy i jego ciągłe doskonalenie, dzięki któremu organizacje są w stanie zapewnić zgodność z ustanowioną przez siebie polityką bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce przekłada się to na wykazanie przez kierownictwo zakładu uzyskanych na przestrzeni czasu efektów w tym zakresie. 

Orócz kompleksowego wdrażania sytemu zarządzania jakością w Państwa zakładzie, mamy do zaoferowania również: 

 

  • audit systemu zarządzania BHP,
  • integrację systemu zarządzania BHP z innymi systemami,
  • szkolenia i seminaria z BHP,

 

W celu dostosowania oferty do Państwa wymagań prosimy o indywidulany kontakt.

Komunikat o błędzie

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.