Zarządzanie ryzykiem

Zapytanie ofertowe
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem jakiegokolwiek systemu zarządzania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Bezzwłocznie po przesłaniu formularza przygotujemy dla Państwa stosowną ofertę.

Jednym z podstawowych elementów efektywnego zarządzania przedsiąbiorstwem jest skuteczne zarządzanie ryzykiem. Ryzyko wystepuje w każdej prowadzonej działalnosci i na każdym szczeblu organizacji. Zarządzanie ryzykiem jest również procesem obowiązkowym w wielu organizacjach. Jest ono wymagane m.in. przez standardy kontroli finansowej, czy przepisy w zakresie bezpieczeństwa informacji (powinno stanowić integralną część polityki bezpieczeństwa). 

 

Jak należy rozumieć ryzyko?

 

Ryzyko to możliwość wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych przez organizacje celów. Jest ono mierzone w kategoriach następstw, czyli skutków jego zmaterializowania się i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. 

 

Naszym celem jest pomóc Państwu w efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Proponujemu zarządzanie ryzykiem oparte na zidentyfikowanych w organizacji procesach. Dzięki bezpośredniemu powiązaniu procesów (zadań) z ryzykiem dokładnie określa się lokalizację konkretnych ryzyk w organizacji. Taki system usprawnia kontrolę nad ryzykiem, jak również pomaga przeprojektowywać poszczególne procesy i procedury w kierunku jego łagodzenia. Wdrożony system będzie zarządzał ryzykiem na poszczególnych jego etapach: 

 

  • identyfikacji zagrożeń w procesie,
  • identyfikacji czynników je powodujących,
  • analizy jakościowej ryzyka,
  • ustalenia strategii wobec ryzyka,
  • monitorowania ryzyka.

W celu usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem oferujemy Państwu autorskie narzędzia informatyczne.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemowym podejściem do ryzyka w firmie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.