Zarządzanie jakością

Zapytanie ofertowe
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem jakiegokolwiek systemu zarządzania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Bezzwłocznie po przesłaniu formularza przygotujemy dla Państwa stosowną ofertę.

 

 

 

Jakość jest to pewnien stopień doskonałości.

Platon

 

Coraz częściej przedsiębiorstwa, żeby sprostać oczekiwaniom rynku muszą stawać się bardziej wydajnymi i efektywnymi organizacjami. Problem też jest powszechnie zauważany również w administracji publicznej (urzędach służby cywilnej, czy administracji samorządowej). Naturalnym i najtańszym jest wówczas wdrożanie systemów zarządzania. Kadra kierownicza szybko dochodzi do wniosku, że systemy jakości nie tylko zwiększają rentowność organizacji, ale również polepszają jej wizerunek, a co się z tym wiąże umacniają pozycję organizacji na rynku. Skuteczne wdrożenie systemu jakości nie jest jednak łatwym procesem i jest często uzależniony od wielkości firmy i zaangażowania pracowników. Wysiłek ten jednak szybko się zwraca, gdyż skuteczne zarządzanie w dłuższej perspektywie oznacza wymierne korzyści dla firmy. 

 

Jest wiele skutecznych i sprawdzonych standardów zarządzania jakością. Wśród najpopularniejszych są oczywiście systemy zarządzania jakością oparte na normach rodziny ISO 9000. Coraz bardziej popularne stają się również sprawdzone metody doskonalenia organizacji poprzez jej samoocenę. 

 

Pomożemy Państwu zaprojektować, wdrożyć i utrzymać najefektywniejszy system zarządzania jakością w Państwa firmie. 

 

Oferujemy m.in.:
 

  • wdrażanie filozofii kompleksowego zarządzania jakością TQM,
  • wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009,
  • wdrażanie samooceny wg modelu CAF (Common Assessment Framework),
  • wspomaganie narzędziami informatycznymi wdrażanego zarządzania jakością,
  • szkolenia i seminaria z zarządzania jakością,
  • nadzór nad systemami zarządzania jakością (funkcja Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością),
  • przeprowadzanie zewnętrznych auditów jakości w oganizacji,
  • zintegrowane systemy zarządzania.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem systemu prosimy o wypełnienie formularza zapytania ofertowego.